Over ons

Raad van Bestuur

Voorzitter Ben Van den Brande
Penningmeester Alfons (Paul) De Winter
Secretaris Wim Vermaesen
Leden Tom Cornelis
Els Clarysse
Mady Vander Massen

Algemene vergadering

De Raad van Bestuur heeft de algemene bevoegdheid voor het besturen van de vereniging en het nemen van beslissingen, met uitzondering van datgene wat de wetgever expliciet heeft voorbehouden voor de Algemene Vergadering.

Effectieve en Toegetreden leden

Om op een vlotte manier te kunnen werken met een Algemene Vergadering, is er voorzien in de wetgeving op de vzw’s dat men twee soorten leden kan hebben, nl. toegetreden en effectieve leden. Je leest er hier meer over.

Rekeningtoezichthouder(s)

De Algemene Vergadering kan, bij wijze van interne controle, onder haar leden specifieke commissarissen of toezichthouders aanstellen die belast zijn met het toezicht op het financieel beheer van de vereniging. In dit geval brengen zij verslag uit aan de Algemene Vergadering.

Toezichthouder: Luc Adams

Sportbestuur Bridge

In onze club zijn er ook Sportbesturen waaraan de Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft gegeven voor het organiseren van de activiteiten en het handhaven van de goede orde in hun afdeling. 

De samenstelling van van het sportbestuur bridge vind je hier.

Huishoudelijk reglement

Download (laatste aanpassing: 25/09/2019)

Geschiedenis

De benaming Union-Sandeman laat reeds twee pijlers vermoeden...

Lees meer

Dat we kunnen bridgen en biljarten op een plaats die historisch een heel belangrijke rol gespeeld heeft...

Lees meer